Παντοκράτωρ

Κεντημένος Παντοκράτωρ μέσα σε ξύλινη κορνίζα.