Άγιος Χαράλαμπος

Κεντημένος ο Άγιος Χαράλαμπος σε ξύλινη κορνίζα.