Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Κεντημένος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μέσα σε ξύλινη κορνίζα.