Ισπανθ Μαύρη

Το σχέδιο της στόφας ονομάζεται Ισπάνθ. Πένθιμη στολή χρώματος μαύρου.