Παλαιολόγος Χρυσό

  Ιερατική Στολή από το σχέδιο "Παλαιολόγος" σε χρυσό χρώμα